Společnost ZAHAS s.r.o., jako výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku, představuje aerosolové hasicí systémy (stabilní hasicí zařízení) FirePro - lídra v technologii kondenzovaného aerosolu.

Společnost FirePro sídlící v Limassolu na Kypru, patří mezi technologicky vyspělé závody, kde probíha vývoj a přísné kontroly kvality v souladu s mezinárodními standardy a požadavky. Na ekologičnost systému FirePro je tedy kladen velký důraz. Za 20 leté působení na celosvětovém trhu byl systém FirePro partnery výrobce nainstaloval ve více jak 110 zemích světa.

Systém FirePro je patentován a certifikován v mnoha zemích Evropy i Ameriky. V ČR jej společnost ZAHAS s.r.o. certifikovala u TZÚS s.p. Praha - certifikát ke stažení zde.